Các cuộc họp xuyên quốc gia trực tuyến lần thứ nhất và thứ hai

Visually-hidden

Do đại dịch COVID19, hai cuộc họp xuyên quốc gia ảo đã được tổ chức bởi Điều phối của dự án

Cuộc họp ảo đầu tiên của dự án Phòng thí nghiệm - Phim, ngày 12 tháng 5, do Điều phối viên của dự án, Università Degli Studi Di Padova (UNIPD) tổ chức nhằm mục đích cập nhật cho tất cả các đối tác về tình hình hiện tại do COVID và về việc không thể đi du lịch và tham gia về mặt thể chất cho cuộc họp liên danh lần thứ 2 dự kiến ​​diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 6 năm 2020.

Cuộc họp ảo thứ hai của dự án Phòng thí nghiệm - Phim, ngày 17-18 tháng 6, cũng do Điều phối viên tổ chức, thay thế cuộc họp liên hợp đã đề cập và nó đã thảo luận:

  • Theo dõi dự án về phát triển và thực hiện các gói công việc
  • Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng;
  • Các giải pháp và công việc sắp tới.
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo