Hãy theo dõi các sự kiện sắp tới!

Visually-hidden

Khi đại dịch bước vào giai đoạn mà ở khắp nơi trên thế giới, các hạn chế đang được dỡ bỏ, Lab Movie cũng bắt đầu một chương mới của dự án. Một số cuộc họp trực tiếp đang được tiến hành:
 

- Họp trực tuyến trù bị ngày 13/5;

- Gặp gỡ Việt Nam lần thứ nhất, vào tháng 6 năm 2022, tổ chức tại thành phố Thái Nguyên;

- Họp tại Lisbon, tháng 9 năm 2022;

- Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 2 vào tháng 11 năm 2022, tổ chức tại Hồ Chí Minh.


Hãy theo dõi các sự kiện sắp tới!