Khảo sát thí điểm do NTTU thực hiện

Visually-hidden

Trong vài tháng gần đây, Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã tiến hành khảo sát trực tiếp một số doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông - CNTT-TT.

11 công ty có trụ sở tại Việt Nam đã tham gia cuộc khảo sát này: Công ty Giải pháp Giáo dục ASC, Công ty YOOT, Công nghệ Mạng Sao Kim, Công ty nhà nước SCTV, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ CMC Sài Gòn, Công ty TMA Solutions, FPT Software, Vnetwork, Công ty Lạc Việt, Công ty GESO và IVS Việt Nam.

Trong các cuộc họp này, NTTU đã giới thiệu với họ về dự án LAB-MOVIE, cùng với các mục tiêu và phương pháp nghiên cứu năng lực này. Các bài thuyết trình này một mặt rất quan trọng để các công ty hiểu và tham gia vào dự án, mặt khác các bảng câu hỏi là rất quan trọng để các công ty có thể chia sẻ quan điểm của họ về thị trường CNTT-TT. Các cuộc khảo sát trực tiếp đưa dự án tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng: thành lập Đài quan sát thị trường lao động cho các trường đại học Việt Nam.

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo