Tin tức

Visually-hidden

Tin tức
Quỹ đầu tư của Hội Du học sinh Úc (AAGF) là một hoạt động thuộc Hội Du học sinh Úc, được hỗ trợ bởi Chính phủ Úc và tổ chức Aus4Skills.
Dự án LAB-MOVIE Project
Hanoi University Of Industry - HAUI
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, những trường Đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ hữu dụng bền vững để giúp phân tích, thấu hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp, thu thập thông tin và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập trung vào những yêu cầu cụ thể.
Buổi họp triển khai dự án Lab-Movie
Nguyen Tat Thanh University - NTTU
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến.
Hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường
Các buổi đào tạo LAB-MOVIE
Vietnam National University of Agriculture - VNAU
Các buổi tập huấn chuyển giao kiến ​​thức về việc triển khai Đài thiên văn sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam

h2

h3