Events

Visually-hidden

Tin tức
Sinh viên ItaCentro tại Đại học Calabria (Ý). Hình ảnh Lịch sự của Trường Đại học Hà Nội
10 năm ItaCentro ở HANU
University Nova de Lisboa - UNL
ItaCentro là một đơn vị hành chính của HANU và cam kết mạnh mẽ đóng góp vào quá trình quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.
labmovie training
Các buổi đào tạo LAB-MOVIE
Vietnam National University of Agriculture - VNAU
Các buổi tập huấn chuyển giao kiến ​​thức về việc triển khai Đài thiên văn sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam
Thực hiện dự án: Phát triển chương trình giảng dạy trong nông học
Hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường
 Cuộc họp trực tuyến
Buổi họp triển khai dự án Lab-Movie
Nguyen Tat Thanh University - NTTU
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến.
Dự án LAB-MOVIE Project
Dự án LAB-MOVIE Project
Hanoi University Of Industry - HAUI
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, những trường Đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ hữu dụng bền vững để giúp phân tích, thấu hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp, thu thập thông tin và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập trung vào những yêu cầu cụ thể.
Khởi động vòng gọi vốn cuộc thi Australian Alumni Grants
Quỹ đầu tư của Hội Du học sinh Úc (AAGF) là một hoạt động thuộc Hội Du học sinh Úc, được hỗ trợ bởi Chính phủ Úc và tổ chức Aus4Skills.

h2

h3

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo