Về dự án

Dự án Lab – Movie

Về dự án1

TDự án LAB-MOVIE được khởi động bởi Đại học Padova, Italia với mục tiêu tạo ra một tổ chức Giám sát Thị trường Lao động ở Việt Nam, nhằm hiểu rõ và phân tích tốt hơn thị trường lao động trong nước, cũng như cập nhật thông tin về nguồn cung cầu lao động.

Trong một thị trường lao động luôn luôn phát triển, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số, sứ mệnh của tổ chức Giám sát này, là giúp cho các trường ĐH có thể đem tới những thông tin hữu dụng cho sinh viên, cũng như thích nghi với những đề nghị yêu cầu đào tạo của các trường ĐH nhằm giúp sinh viên đem lại giá trị hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tin tức

Thai Nguyen University - TNU
Quỹ đầu tư của Hội Du học sinh Úc (AAGF) là một hoạt động thuộc Hội Du học sinh Úc, được hỗ trợ bởi Chính phủ Úc và tổ chức Aus4Skills.
Hanoi University Of Industry - HAUI
Trong bối cảnh thị trường lao động hiện tại, những trường Đại học từ các nước đang phát triển nên được trang bị một công cụ hữu dụng bền vững để giúp phân tích, thấu hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp, thu thập thông tin và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tập trung vào những yêu cầu cụ thể.
Nguyen Tat Thanh University - NTTU
Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19, vào chiều ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thành viên của Dự án LAB-MOVIE đã tổ chức cuộc họp trực tuyến.
Thai Nguyen University - TNU
Hệ sinh thái nông nghiệp là tạo ra và duy trì mối quan hệ bền vững giữa nông nghiệp và môi trường

Sự kiện

13-17/1/2020, tại ĐH Padova, Italia.
Giới thiệu dự án; Buổi họp uỷ ban điều hành (SC) lần 1; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng; Ký kết các thoả thuận hợp tác; Các công việc sắp tới, định nghĩa và phân chia vai trò cũng như công việc của các đối tác.
Tháng 6/2020 ((thay đổi do COVID-19), Địa điểm: ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Đào tạo chuyển giao kiến thức về việc khởi tạo Nhóm Quan trắc cho ít nhất 4/5 thành viên của các tổ chức đối tác (1 nghiên cứu sinh, 1 giảng viên, ít nhất 1 chuyên gia thống kê, ít nhất 1 chuyên gia CNTT).
Tháng 6/2020 (thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19) tại ĐH Công Nghiệp HN, TP. Hà Nội, Việt Nam
Báo cáo tiến độ dự án; Họp uỷ ban điều hành (SC) lần 2; Quản lý dự án và các vấn đề tài chính tồn đọng; Các giải pháp và công việc sắp tới.
Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.
Lab-Movie
logo